1 av 5 forskere får ikke fast jobb

Andelen midlertidig ansatte i akademia øker for andre år på rad, til tross bred enighet om at andelen er alt for høy.
– Vi får ikke flere fast ansatte uten en lovendring, slår Forskerforbundets leder Petter Aaslestad fast. Han ber kommunalministeren rydde opp.

Article Image

En gjennomgang Forskerforbundet har gjort av midlertidighetstallene ved norske universiteter og høyskoler, viser at andelen midlertidige ansatte øker for andre år på rad.

Undersøkelsen er basert på institusjonenes egen rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og kan leses her 

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad sier til Dagsavisen at han er bekymret for rekrutteringen av unge forskertalenter.

– Yngre forskere må tilbys konkurransedyktige arbeidsvilkår slik at de ikke velger bort en forskerkarriere. Det er veldig synd for universitetene hvis de ikke får tak i de flinke folka. Det vil etter hvert gå ut over kvaliten i akademia, sier Aaslestad.

Til våren skal regjeringen legge fram forslag til en ny Lov om statsansatte for Stortinget. Aaslestad oppfordrer kommunalminister Jan Tore Sanner til å legge fram en lov som slår fast at midlertidige ansettelser bare skal skje «når arbeidet er av midlertidig karakter», slik som i Arbeidsmiljøloven. Dette ble foreslått av et forberedende lovutvalg i 2015.

Noen nøkkeltall fra undersøkelsen:

  • 18,4 prosent av ansatte ved norske universitet og høyskoler har midlertidig stilling. Andelen går opp, for andre år på rad.
  • Andelen midlertidige i arbeidslivet for øvrig er på under åtte prosent
  • Antallet midlertidig ansatte i akademia har ligget på mellom 17–20 prosent de siste 12 årene.
  • Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen er to av verstingene – med henholdsvis 24,9 og  25,2 prosent midlertidige ansatte
  • Midlertidighetstallene inkluderer ikke åremålsstillinger som stipendiat og postdoktor
  • Også for ikke-vitenskapelige stillinger er andelen midlertidig ansatte vesentlig høyere i akademia. For eksempel er 19 prosent av førstekonsulentene ved universiteter og høyskoler midlertidig ansatt