Strammer inn på adgangen til midlertidige ansettelser

– Dette lovforslaget kan sikre flere forskere fast stilling, og slik bidra til økt kvalitet i norsk forskning, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. I dag røpet regjeringen at den vil endre reglene for midlertidige ansettelser i staten.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Helle Gannestad, Dagsavisen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil før påske legge frem en ny Lov om statsansatte. Til Forskerforum avslører han at regjeringen har snudd etter høringsrunden, og likevel strammer inn på adgangen til midlertidige ansettelser i staten.

Det er leder Petter Aaslestad i Forskerforbundet glad for.
– Regjeringen skal ha ros for å ha lyttet, blant annet til våre tydelige innspill. Dette er et viktig gjennomslag for Forskerforbundet. I dag er det ikke uvanlig at en forsker er midlertidig ansatt i 10-15 år. Den nye loven er en marsjordre til institusjonene om å sikre sine ansatte faste stillinger, sier Aaslestad.

Han understreker at han ikke har lest hele lovforslaget, men kommenterer denne konkrete lovendringen. Regjeringen foreslår at bare arbeid som er av midlertidig karakter, skal gi anledning til midlertidige ansettelser – slik reglene er i Arbeidsmiljøloven. I dag er det over dobbelt så høy midlertidighet i UH-sektoren som i arbeidslivet for øvrig.

– Fortsatt vil det gjenstå mye arbeid for å få ned den høye midlertidigheten i UH-sektoren. Det vil fortsatt være behov for en kulturendring ved institusjonene. Men nå får vi et bedre lovverk å støtte oss til i dette arbeidet, sier Aaslestad, som ikke minst er opptatt av rekrutteringen til forskeryrket.

– Utsikten til fast jobb er en viktig grunn til at mange kvier seg for å satse på en forskerkarriere. Lavere midlertidighet ville betydd mye for rekrutteringen til forskeryrket. I tillegg er det bra for kvaliteten. Ingen blir en bedre forsker eller underviser av å leve i usikkerhet for om man har jobb neste semester, avslutter Aaslestad.

Forskerforbundet har tidligere anbefalt regjeringen å stramme inn på adgangen til midlertidige ansettelser, blant annet i et åpent brev skrevet sammen med andre forbundsledere i staten og i vår høringsuttalelse i saken.