Ber Stortinget rydde opp

Om få uker skal Stortinget vedta en ny Lov om statsansatte. – Lovforslaget innebærer at statsansatte får svakere rettigheter enn ansatte i det private. Det må stortingsbehandlingen rydde opp i, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Helle Gannestad, Dagsavisen

Forslaget til en ny Lov om statens ansatte ble lagt fram 5. april, og skal etter planen behandles i Stortinget 12. juni.

Forskerforbundet har tidligere berømmet regjeringen for å ville stramme inn adgangen til midlertidige ansettelser i staten, men kritiserte det endelige lovforslaget for å være full av smutthull som i praksis vil bety at «innstrammingen» får liten effekt.

Andelen midlertidig ansatte i staten (16 prosent) er dobbelt så høyt som i arbeidslivet for øvrig. I universitets- og høyskolesektoren er andelen enda høyere, og på universitetene i Oslo og Bergen er hver fjerde ansatt uten fast jobb.

Det er dette budskapet Petter Aaslestad har med seg i møter med stortingspolitikere.

– Vårt utgangspunkt er at lovforslaget ikke er godt nok, og at stortingsbehandlingen blir viktig for å få på plass noen nødvendige endringer. En viktig endring vil være å fjerne unntak knyttet til «statens særpreg» og presisere at begrepet «midlertidig karakter» faktisk skal tolkes på samme måte som i Arbeidsmiljøloven, sier Aaslestad.

Han mener Stortinget bør være opptatt av å lage et lovverk som står seg over tid.

– Dette er ikke bare en lov som er viktig for de 166.000 som jobber i staten, den er svært viktig for kvaliteten på de samfunnsnødvendige tjenestene statens ansatte utfører. Det er verdt å merke seg at alle de fire hovedsammenslutningene – LO, Unio, YS og Akademikerne – er kritiske til lovforslaget. Jeg håper stortingspolitikerne ser verdien av et lovverk som står seg over tid. Et slikt lovverk må være ryddig og forutsigbart, sikre de statsansattes uavhengighet og få ned andelen midlertidig ansatte, sier Aaslestad.

Han gjennomfører nå møter med viktige aktører i saken, for å legge fram Forskerforbundets argumenter.

– Vi har svært gode argumenter for vår sak, og dessuten løftene til et samstemt Storting i ryggen. Jeg håper Stortinget griper muligheten til å få på plass et godt lovverk, avslutter Aaslestad.

Her kan du lese Forskerforbundets gjennomgang av lovforslaget.