– Fjern særreglene, få ned midlertidigheten

– I høst har politikerne en historisk mulighet til å redusere midlertidigheten i akademia, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. En ny Lov om statsansatte skal til behandling i Stortinget.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Helle Gannestad, Dagsavisen

Om lag hver femte forsker i UH-sektoren er midlertidig ansatt. Da er stipendiater og andre rekrutteringsstillinger holdt utenfor. Gjennomsnittet i arbeidslivet for øvrig ligger på rundt åtte prosent.

En viktig grunn til at midlertidigheten i akademia er så høy, er at Tjenestemannsloven (som regulerer ansettelser i staten) gir større adgang til midlertidige ansettelser enn den ordinære Arbeidsmiljøloven. I høst skal Stortinget vedta en ny Lov om statsansatte, og Forskerforbundets leder Petter Aaslestad oppfordrer de folkevalgte til å gripe en historisk mulighet til å få ned midlertidigheten i staten.

– Det er bred politisk enighet om at midlertidigheten i staten og UH-sektoren er for høy, og at den må reduseres. Stikk i strid med dette målet har bruken av midlertidige stillinger i akademia økt. Nå har Stortinget en enestående mulighet til å bryte denne trenden, mener Aaslestad.

Han anbefaler stortingspartiene å finne tilbake til Tjenestemannslovutvalgets forslag, som innebærer å erstatte dagens særregler i staten med de vanlige bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Altså at midlertidige ansettelser bare skal skje «når arbeidet er av midlertidig karakter».

– Det er en enkel og god løsning som vil innebære at forskere og andre statsansatte underlegges det samme regelverket som arbeidslivet for øvrig. Det er ingen grunn til å gjøre forskjell. Forskere har samme behov for fast stilling som andre yrkesgrupper. De skal etablere seg, få seg boliglån og planlegge livet som alle andre. I tillegg bidrar faste stillinger til forutsigbarhet og uavhengighet, to viktige faktorer for forskning av høy kvalitet, presiserer Aaslestad.

Aaslestad minner om en fersk undersøkelse som viser at færre studenter enn tidligere kan tenke seg en karriere som forsker.

– Skal vi sikre at mange nok dyktige studenter velger seg en forskerkarriere, må vi tilby dem et attraktivt karriereløp. Forutsigbarhet i etableringsfasen er avgjørende for å rekruttere og beholde forskertalenter av begge kjønn. Lite er viktigere for økt forskerrekruttering enn lavere midlertidighet i sektoren, og det håper jeg stortingspolitikerne vil bidra til, avslutter Aaslestad.

I juli hadde Aaslestad et debattinnlegg på trykk om saken, sammen med lederne i Tekna (Akademikerne), Parat (YS) og NTL (LO).

Alle de fire hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden står sammen i kravet om at Stortinget må gripe den historiske muligheten til å få ned midlertidigheten i staten.