– For komplisert å søke EU-midler

– Hovedtilbakemeldingen fra medlemmene er at det oppfattes som komplisert og for kostnadskrevende å søke rammeprogrammet i EU, sier avdelingssjef i Forskerforbundet Bjørn T. Berg til Forskerforum.no.

Article Image

Forskerforbundet har foretatt en kartlegging av medlemmenes deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og hva som oppfattes som de største hindrene for deltakelse.

Ifølge undersøkelsen har en tredjedel av respondentene søkt om midler fra EUs rammeprogram. 27 prosent har ikke søkt, men har vurdert det. 40 prosent har aldri vurdert å søke

– Dette er et forsøk på å peke på de viktigste utfordringene for at ikke flere søker EUs rammeprogram. Det er et paradoks siden det er et system med veldig mye penger å søke om, og med høyere sannsynlighet for å nå igjennom enn mange av de nasjonale støtteordningene, sier avdelingssjef Bjørn T. Berg til Forskerforum.no.

Relatert informasjon

– For komplisert å søke EU-midler (Forskerforum.no 18.03.14)

Kartlegging av medlemmenes deltakelse i EUs rammeprogram

Rapport: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram (pdf)