Forskerforbundet på høring om forskningsmeldingen

– Tittelen "lange linjer" har gledet forskerhjertene, sa Forskerforbundets leder Petter Aaslestad på høringen om forskningsmeldingen mandag. Han tok opp tre hovedsaker: langtidsplan, koordinering og rekruttering.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Forskerforbundet er positiv til en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Dette er i samsvar med tidligere innspill både fra oss og fra kunnskapsalliansen, som vi er en del av.

– En slik plan vil gi institusjonene økte muligheter for faglige prioriteringer, og dermed samlet sett bedre kvalitet, sa Petter Aaslestad på høringen med Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité. – Videre vil langtidsplanen gi oss en planmessig tilnærming til de store investeringene som må gjøres i sektoren fremover, knyttet til vel kjente behov for nybygg, vedlikehold, infrastruktur.

KUF-komiteen skal avgi sin innstilling om forskningsmeldingen 3. juni.

Les Forskerforbundets kommentar til forskningsmeldingen

Les Kunnskapsalliansens kommentar til forskningsmeldingen