Kommentarer til forskningsmeldingen

Forskerforbundet er positiv til regjeringens forslag om en langtidsplan for forskning, men etterlyser en tydeligere ambisjon for omfanget av forskningsinnsatsen.

Article Image

Som grunnlag for Forskerforbundets deltakelse på høringen i KUF-komiteen 08.04.13 har vi oversendt våre kommentarer til meldingen.

Vi hadde forventet at regjeringen i forskningsmeldingen drøftet hvordan de vil følge opp resultatene fra rapporten om arbeidstid som ble lagt frem av Arbeidsforskningsinstituttet i januar 2012. Rapporten ble bestilt av Kunnskapsdepartementet og viser at forskningsplikten i stor grad skyves til fritiden og at kvinner i særlig grad blir skadelidende av at det ikke er tid til FoU innenfor normalarbeidstiden.

Forskerforbundet beklager at Regjeringen ikke har benyttet denne anledningen til å følge opp sin egen rapport slik at vitenskapelig tilsatte i universitets- og høyskolesektoren kan utføre forskningsplikten i arbeidstiden.

Forskningsmeldingen legger stor vekt på at norsk forskning har sterk forankring i internasjonalt forskningssamarbeid. Forskerforbundet stiller seg undrende til at Regjeringen ikke avklarer Norges deltakelse i Horisont 2020.

Les Forskerforbundets kommentarer til Forskningsmeldingen