Faktaark – opphavsrett

Forskerforbundet har utarbeidet et faktaark om opphavsrett. I faktaarket gjennomgås reglene for gjengivelse av andres verk, avtaler med rettighetsorganisasjoner, tilgjengelighet for allmennheten og overdragelse av rettigheter.

Som vedlegg til faktaarket finner du en sjekkliste utarbeidet av Olav Torvund.

Faktaark: Opphavsrett (2/2011)

Dette er faktaark nummer to utgitt av Forskerforbundet. Vi tar gjerne imot innspill og forslag til tema.

Samleside: Faktaark fra Forskerforbundet

Forskerforbundet har også laget en egen temaside om opphavsrett, med lenker til aktuelle nettsteder om opphavsrett og open access.

Samleside: Opphavsrett