Statistikk – midlertidig ansatte (2022)

Vår statistikk over andelen midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler (2022).

Article Image

Tall for 2022 (kilde DBH)

Tabell 1: Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstilling, per institusjon – 2022

(statlige institusjoner, bistillinger inkludert)

InstitusjonÅrsverk totaltÅrsverk midlertidigeProsentandel midlertidige
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo822834,6
Høgskolen i Innlandet6699714,5
Høgskolen i Molde1401611,3
Høgskolen i Østfold356308,6
Høgskulen i Volda2163114,3
Høgskulen på Vestlandet1 06914513,5
Kunsthøgskolen i Oslo754660,7
Nord universitet7179713,5
Norges handelshøyskole1543724,1
Norges idrettshøgskole791316,4
Norges musikkhøgskole1213730,6
NMBU5639016,0
NTNU2 94442314,4
OsloMet – storbyuniversitetet1 24212610,2
Samisk høgskole401127,2
Universitetet i Agder6866910,1
Universitetet i Bergen1 40826118,5
Universitetet i Oslo2 10840019,0
Universitetet i Stavanger79912215,3
Universitetet i Sørøst-Norge1 04515114,5
UiT Norges arktiske universitet1 60529718,5
Sum / snitt statlige institusjoner16 1182 52715,7

Tabell 3: Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, per stilling – 2022

(statlige institusjoner, bistillinger inkludert)

StillingsbenevnelseÅrsverk totaltÅrsverk midlertidige%-andel midlertidige
Dosent18073,7
Forsker 1108338252 74,4
Forsker 11091 187390 32,9
Forsker 11101802,2
Forsker 118310887,1
Førsteamanuensis5 07355611,0
Førstelektor888738,2
Høgskolelektor98916917,1
Høgskolelærer23811950,1
Professor4 5073257,2
Professor (1404)2329,4
Universitetslektor2 62863824,3
Sum / snitt statlige institusjoner16 1182 52715,7

Andelen midlertidig ansatte i arbeidslivet generelt var 9,4 % i 3. kvartal 2022 (SSB / AKU).

Statistikk over midlertidig ansatte (2022):