Virke

I forhandlingene i Virke HUK-området (helse, utdanning, kultur og frivillighet) kom partene til enighet 19. juni for landsoverenskomstene for spesialisthelsetjenesten, helse og sosiale tjenester, barnehager og utdanning.

De øvrige landsoverenskomstene forhandles til høsten.