Spekter

Lønnsoppgjøret i Spekter startet med innledende sentrale forhandlinger (A-del) som ble gjennomført tirsdag 9. april. Der ble videre forhandlingsløp og frister for forhandlinger i de enkelte virksomhetene avtalt.