Streiken er slutt, kampen fortsetter

– Jeg ser streiken som et nødvendig skritt på veien mot det store målet: At utdanning skal lønne seg, også i staten.

Article Image

Streikeleder Guro Lind møter streikende Unio-medlemmer med vafler på NMBU. Nå er streiken over, men Lind har ikke gitt opp kampen for en mer utdanningsvennlig lønnspolitikk i staten.

Etter tolv dager i streik, endte Unio i tvungen lønnsnemnd 5. juni. Streiken i staten har handlet om at utdanning må lønne seg, også i staten. Unio stat-leder og streikegeneral Guro Lind er tydelig på at kampen fortsetter, selv om streiken er slutt.

– Vi har tatt kampen for at utdanning skal lønne seg, og for at også statsansatte med høyere må sikres en skikkelig lønnsutvikling. Det arbeidet fortsetter vi med full kraft. Neste skritt er i Rikslønnsnemnda, der vi har veldig gode argumenter for at vår tariffavtale må videreføres. Jeg ser streiken som et nødvendig skritt på veien mot det store målet: At utdanning skal lønne seg, også i staten.

Lind er imponert over innsatsen til streikende Unio-medlemmer.

– Streikeviljen og innsatsen til medlemmene har vært fantastisk. Vi har fått ut budskapet vårt over hele landet. Ingen er i tvil om at Unio kjemper for arbeidstakere med høyere utdanning, og alle ser at vi nekter å la oss herse med av LO og regjeringen. Det er en stolt streikeleder som nå avslutter streiken, og jeg vil takke alle for en utrolig innsats de siste tolv dagene.

Krever upartisk nemnd

Konflikten går nå til behandling i Rikslønnsnemnda. I den sitter også Statens personaldirektør, og LO. To parter som begge vil ta fra Unio og Akademikerne tariffavtalen. Det mener Lind er problematisk.

– Dette lønnsoppgjøret har vært en politisk prosess, ikke en forhandlingsprosess. Regjeringen har forsøkt å presse oss på plass, med LO som heiagjeng. Det er en helt spesiell situasjon, som bør få konsekvenser for den videre behandlingen.

Hun oppfordrer Stortinget til å sørge for en upartisk behandling.

– At både LO og statens personaldirektør skal være representert i nemnda, bidrar ikke til nødvendig legitimitet for nemndas avgjørelse. Jeg mener Stortinget må sørge for at det blir en upartisk behandling, avslutter Lind.