Nytt fra Spekter-forhandlingene

Det er nå gjennomført fase 3 forhandlinger for Norsk helsenett og Nasjonalmuseet i Spekter Tradisjonell/Øvrige, og det ble oppnådd enighet for begge virksomhetene.

Article Image

For forhandlingsområdene 1, 4 og 11 er forhandlingene nå ferdige og medlemmene kan informeres om resultatet.

Spekter Helse

For Spekter Helse pågår de lokale forhandlingene fortsatt med frist fredag 7. juni. Det er meldt behov for bistand for en del av sykehusene, men en del har også kommet til enighet.

Sentrale avsluttende forhandlinger (fase 3) mellom Spekter og hovedsammenslutningene i område 10, blir avholdt 12. juni.