Til deg som er berørt av streik

Tredjepart vil alltid rammes når et tariffoppgjør ender med konflikt og streik. Dette er sterkt beklagelig, men vi håper på forståelse for at vi bruker dette virkemiddelet i kampen for bedre arbeidsvilkår og mer rettferdig lønn.

Article Image

Elever og studenter ved skoler og i høyere utdanning, og brukere av politiets tjenester, er noen av dem som rammes når det blir streik i offentlig sektor. Vi gjør det vi kan for at konsekvensene skal bli så små som mulig. Her følger litt informasjon til dere som rammes av streiken.

Eventuelle opptrappinger av streiken blir det informert om på unio.no og i våre andre kanaler, som Unios Facebook-side, X (Twitter) og Instagram.

Selv om Unio-medlemmer er tatt ut i streik ved en virksomhet, betyr ikke det at virksomheten er stengt, det varierer hvor mange medlemmer som er tatt ut i streik ved den enkelte virksomhet.

Nedenfor er noen spørsmål og svar som kan være av interesse.

Utdanningsinstitusjonene og eksamen

– Hva gjelder for ansatte med hensyn til eksamens- og sensurarbeid ved universitet og høgskoler?

Svar: Ansatte ved universitet og høgskoler kan utføre eksamens- og/eller sensorarbeid ved annen institusjon forutsatt at den de sensurer/eksaminerer med ikke er tatt ut i streik.

Dersom høgskolen/universitetet er tatt ut i streik, møt opp som vanlig og avvent beskjed fra ledelsen. Det er ikke alle ved institusjonen som er tatt ut, bare et fåtall.

Dersom eksamen bortfaller, er det opp til arbeidsgiver om det vil bli tilbudt ny eksamen rett etter en eventuell streik eller om de må vente et halvt eller ett år. Det er arbeidsgivers ansvar å få gjennomført eksamen for studentene og dermed også skrive ut vitnemål.