Streik i Oslo kommune

Det blir streik i Oslo kommune etter at meklingen ble brutt torsdag formiddag. – Tilbudet innfrir ikke våre krav og løser ikke de problemene kommunen har, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

Aina Skjefstad Andersen, leder Unio Oslo

Etter over et halvt døgn på overtid brøt Unio Oslo torsdag meklingen med Oslo kommune. Over 600 Unio-medlemmer går ut i streik fra fredag morgen. Dette er lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, museer, NAV og bibliotek som dermed er i streik fra og med 28. mai.

Oversikt over arbeidssteder i streik

Mener situasjonen er kritisk for Oslo

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen er skuffet over utfallet.

– Vi beklager at vi måtte gå til dette skrittet i den vanskelige situasjonen Oslo kommunen nå står i. Dessverre så vi ingen vilje hos kommunen til å prioritere de gruppene som det haster mest med å rekruttere og som er så viktig å beholde i Oslo.

– Våre medlemmer er svært viktig for byen. De utfører komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. De er uunnværlige, og uten deres kompetanse stopper Oslo. Hvis vi skal klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker, måtte vi ha en klar reallønnsvekst i årets oppgjør, og sett starten på et lønnsløft for våre grupper. Dette handler også om hva som er best for byen på sikt: Per i dag utføres over 20 prosent av arbeidet i skolen av personer uten godkjent lærerutdannelse, og Oslo sliter med å rekruttere og å beholde sykepleiere. Situasjonen er i ferd med å bli kritisk, og det må også Oslo kommune forstå, sier Skjefstad Andersen.

Oslo benyttet ikke muligheten

Tilbudet fra kommunen var på om lag 2,8 prosent. Det har en tydelig lavtlønnsprofil, noe som betyr at de med lengst utdannelse i kommunen vil få et lavere prosenttillegg enn de med kortere utdanning. Beregnet prisvekst for 2021 er på 2,8 prosent. Det vil altså bety at mange Unio-medlemmer ville fått svekket sin kjøpekraft om tilbudet hadde blitt akseptert.

– Dette er ikke godt nok for våre medlemmer. At de i tillegg endte 0,5 prosent under frontfaget i fjor, da våre grupper kom betydelig dårligere ut enn eksempelvis privat sektor og varehandel og finans i særdeleshet, gjorde at årets forhandlinger var ekstra viktige.

– Hvis det virkelig var ett år hvor handlingsrommet innenfor frontfagsmodellen kunne utnyttes, så var det i år. Den sjansen benyttet ikke Oslo kommune seg av, og det er skuffende, mener Skjefstad Andersen.

– En streik for kunnskap og kompetanse i kommunen

Mange har i det siste året sett den samfunnskritiske rollen mange av Unios medlemmer har. Nå er det på tide at dette anerkjennes også lønnsmessig.

– Det handler om vår felles fremtid i byen. Det handler om hvilke tjenester vi trenger gjennom hele livet, både når vi blir gamle eller syke og om tryggheten barnet ditt møter i barnehagen eller på skolen. Dette er en streik for kunnskap og kompetanse i kommunen, og vi synes det er svært beklagelig at ikke Oslo som arbeidsgiver selv tar dette ansvaret, sier Skjefstad Andersen.

– Dessverre opplever vi ikke at kommunen vil bidra til å løse de store utfordringene byen har, som handler om riktig kompetanse for å kunne gi folk gode tjenester. Alle ville vært tjent med at Oslo sørget for å være en attraktiv arbeidsgiver for folk med høy utdannelse. På den måten ville Oslos befolkning få de tilbudene de kunne forvente fra eksempelvis barnehager, skoler, helse og omsorg, NAV, museer, bibliotek og tilsvarende, viktige arbeidssteder som krever kompetente og velutdannede ansatte, sier Skjefstad Andersen.

Slik er realitetene:

  • For tredje år på rad er det kraftig nedgang i søkningen til lærerutdanningen. Det gjelder både barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole.
  • Statistikk fra SSB viser at i Oslo er 23,3 prosent av årsverkene i grunnskolen utført av personer uten godkjent lærerutdanning, mens 20,8 prosent av årsverkene i videregående opplæring er utført av personer uten godkjent lærerutdanning..
  • I en undersøkelse fra i høst svarte halvparten av lærerne som deltok at de har søkt eller vurderer å søke andre jobber utenfor skolen.
  • KS’ egen arbeidsgivermonitor viser at 3 av 4 kommuner sier at det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere.
  • SSB anslår at det vil mangle over 30000 sykepleiere om 15 år. Dette rammer også Oslo kommune som er Norges største, kommunale arbeidsgiver.

Unio Oslo

I Oslo kommune har Unio nær 13 000 medlemmer. Disse fordeler seg på følgende organisasjoner: Utdanningsforbundet (9089 medlemmer), Norsk Sykepleierforbund (2759), Forskerforbundet (85), Norsk Fysioterapeutforbund (277), Det norske maskinistforbund (20) Akademikerforbundet (317), Norsk Ergoterapeutforbund (272), Presteforeningen (1) og Bibliotekarforbundet (100).