Forventer penger på bordet i vårens lønnsoppgjør

Mens offentlig ansatte viste moderasjon i 2020, ble lønnsveksten i industrien høyere enn forventet. – Denne våren er det våre medlemmers tur, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Hvert år legger Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) fram en rapport som viser lønnsutviklingen i samfunnet. 15. februar ble de foreløpige tallene for 2020 offentliggjort, og de tyder på at offentlig ansatte viste større moderasjon enn industrien i pandemiåret 2020.

  • Lønnsveksten i industrien er foreløpig beregnet til 2,25 prosent
  • I varehandelen er lønnsveksten beregnet til hele 3,5 prosent
  • For ansatte i helseforetakene (Spekter) er lønnsveksten beregnet til 1,75 prosent
  • For ansatte i staten er lønnsveksten beregnet til 1,8 prosent, men for ansatte utenfor Forsvaret er lønnsveksten beregnet til bare 1,4 prosent i fjor

– Disse tallene slår fast at offentlig ansatte har vist størst moderasjon. Og det i et år hvor mange offentlig ansatte har lagt ned en ekstraordinær innsats for fellesskapet, sier Lind.

Som eksempler trekker hun fram undervisere som har hatt stort merarbeid med å legge om til digital undervisning, ofte uten å bli kompensert, og ansatte i helsesektoren som har et spesielt tøft år bak seg.

– På grunn av den vanskelige situasjonen i norsk økonomi, valgte vi å vise moderasjon i fjorårets oppgjør. Så viser tallene at andre har vært langt mindre moderate, og forsynt seg av kaken de ba oss om å avstå fra. Det er ekstremt provoserende, og gjør det helt uaktuelt å vise den samme moderasjonen i årets oppgjør, sier Lind.

Hun er spesielt opptatt av at statsansatte ligger 0,3 prosentpoeng under frontfaget, mens industrien selv ligger et halvt prosentpoeng over.

– Dette gjør at våre medlemsgrupper sakker akterut lønnsmessig, og er både urettferdig og svært problematisk i et samfunnsperspektiv. Signalet dette sender er at det ikke lønner seg å ta en lang utdanning, og vil svekke rekrutteringen til forskeryrket, sier Lind.

I tillegg til at statsansatte kommer dårligere ut enn industrien, er det stor forskjell i lønnsutviklingen mellom gruppene i staten. Forsvaret ligger nemlig godt over frontfaget, mens resten ligger under.

– For andre år på rad har Forsvaret forsynt seg av lønnsmidlene på bekostning av andre grupper statsansatte. Det er helt uakseptabelt, og gjør at vi må se på hvordan oppgjøret i staten gjennomføres. Det kan ikke være slik at ulike grupper i staten kommer helt ulikt ut etter samme oppgjør, sier Lind.

I tillegg til å lede Forskerforbundet, leder Lind Unio Stat, som organiserer alle statsansatte under Unio-paraplyen. Vårens lønnsoppgjør er et såkalt «mellomoppgjør», men Lind varsler allerede nå at hun forventer at utviklingen fra fjoråret kompenseres.

– Staten må legge penger på bordet hvis den vil unngå konflikt. I år det våre medlemmers tur, slår hun fast.