Dette betyr lønnsoppgjøret i staten for din lønn

Etter en lang mekling hos Riksmekleren, kom Unio til slutt til enighet med staten om lønnsoppgjøret for 2021. Her kan du se hva lønnsoppgjøret betyr for din lønn.

illustrasjon: lønnsoppgjør 2021

Du kan finne din nye lønn ved å se under ditt eget lønnstrinn i denne oppdaterte lønnstabellen (med forbehold om mulige feil i tabellen):

Lønnstabell fra 1. mai 2021

Unio og staten ble enige om en lønnsvekst på i overkant av 2,7 %.

1,4 % lønnsvekst gis som generelle, sentrale tillegg (til alle) med virkning fra 1.mai. Det er dette tillegget som vises på lønnstabellen over.

Det sentrale tillegget på lønnstabellen ble gitt med en lavtlønns- og likelønnsprofil:

  • Ltr. 19 – 50 fikk et tillegg på 0,9 % pluss kr 5.500,-
  • Ltr. 51 – 67 fikk et gradvis nedtrappet tillegg, der lønnstrinn 51 får 0,9 % pluss kr. 5.500,-, nedtrappet til lønnstrinn 67 som får 0,9 % pluss kr. 1700,-
  • Ltr. 68 – 101 fikk et tillegg på 0,9 % pluss kr 1.500,-

I tillegg vil det bli gjennomført lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. Det er satt av en lokal pott på 1,8% fra denne datoen.

1,4 % i generelt tillegg fra 1. mai pluss 1,8 % til lokale tillegg fra 1. juli gir til sammen en såkalt datovekst på 3,2 %. Fordelt på hele året gir det en lønnsvekst på 2,7 %.

Frem krav i de lokale forhandlingene

Mange av Forskerforbundets medlemmer tilhører gruppene med lengst utdanning, og nyter ikke godt av tilleggene på de laveste lønnstrinnene. Dette er et godt argument for å bli prioritert i årets lokale forhandlinger. Vi oppfordrer alle medlemmer til å fremme krav i årets lokale forhandlinger. Du får mer informasjon om frister etc. fra ditt lokallag. Er det ikke lokallag på din arbeidsplass vil du få informasjon fra forbundet sentralt.

Du finner en oversikt over våre lokale tillitsvalgte i statlig sektor her (filtrér på sektor).

Guide til lønnsheving for ansatte i staten

Veiledning for utfylling av kravskjema (pdf)