Lønnsoppgjøret 2020 – samlet oversikt

Her finner du en oversikt over status for lønnsforhandlingene i de ulike tariffområdene der Forskerforbundet har medlemmer.

Tariff 2020

Se også Unios samleside for lønnsoppgjøret 2020

Staten:

Forhandlingene startet tirsdag 1. september. Mandag 14. september ble det brudd i forhandlingene i staten, og oppgjøret gikk til mekling med frist 14. oktober.

Partene kom til enighet i meklingen, og resultatet ble sendt til uravstemning blant medlemmene i staten. Uravstemningen foregikk i perioden 2.–11. november.

Over 80 prosent av de som stemte, stemte ja til resultatet i meklingen, og forhandlingsutvalget i Unio stat har enstemmig vedtatt det anbefalte meklingsforslaget som ny tariffavtale.

Spekter:

De innledende forhandlingene ble gjennomført tirsdag 25. august. Datoer for lokale forhandlinger og eventuell bistand finnes i protokollen.

KS (kommunene):

Forhandlingene startet torsdag 3. september. Partene kom til enighet natt til onsdag 16. september. Etter uravstemning blant medlemmene valgte Utdanningsforbundet og Norsk sykepleierforbund å si nei til det fremforhandlede resultatet. Oppgjøret gikk dermed til mekling for disse to forbundene. Dette påvirker ikke Forskerforbundets medlemmer i KS-området.

Oslo kommune:

Forhandlingene startet torsdag 3. september. Natt til onsdag 16. september ble det brudd i forhandlingene i Oslo kommune, og oppgjøret gikk til mekling med frist 14. oktober. Partene kom til enighet i meklingen.

Virke – HUK:

Forhandlingene ble gjennomført mandag 30. november og tirsdag 1. desember, og partene kom til enighet tirsdag kveld.

KA (Kirken):

Forhandlingene i KA-området startet 28. oktober. Unio KA valgte, sammen med Kirkelig undervisningsforbund, å bryte lønnsforhandlingene med KA torsdag 29. oktober. Oppgjøret går nå til mekling 10.–11. desember. Her kan du lese om Unios krav. Meklingen i KA førte ikke frem, og fra lørdag 12. desember var derfor seks Unio-forbund, deriblant Forskerforbundet, i streik. Se mer informasjon hos Unio: Streik i KA. Etter ny mekling 10. januar 2021 ble streiken avsluttet 11. januar.

NHO/Abelia:

Overenskomsten mellom Forskerforbundet og Abelia reforhandles i desember 2020.