TARIFF 2019: 1000 statsansatte er streikeklare på høyskoler og universiteter og i politiet

Dersom meklingen i staten ikke fører frem innen fristen natt til 24. mai, vil Unio ta ut 1000 statsansatte i streik fra fredag morgen. Det gjelder blant andre ansatte på universiteter og høyskoler, ulike grupper i politiet, skatterevisorer, bibliotekarer og Nav-ansatte.

Guro Elisabeth Lind

– Det er klart at en eventuell streik vil merkes godt. Våre medlemmer gjør viktige samfunnsoppgaver, som etterforskning og undervisning. En konflikt vil for eksempel kunne få konsekvenser for eksamen og sensur ved universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind.

Hun understreker at det første uttaket er moderat, og at fagområder som særlig berører sårbare personer, som barn og unge, skjermes.

Eksamen og sensur kan rammes i Oslo, Bergen og Bodø. I politiet vil en eventuell streik kunne ramme etterforskning og forebygging av kriminalitet. Det er også tatt ut streikevarsel for bibliotekansatte, skatterevisorer og Nav-ansatte.

Fristen for enighet hos riksmekleren er klokken 24 natt til fredag 24. mai.

Oversikt over steder og virksomheter der statsansatte kan bli tatt ut i streik:

Nordland
Fylkesmannen i Nordland
Nav Nordland
Nord universitet
Nordland politidistrikt
Skatt nord, avdeling Bodø

Oslo
Folkehelseinstituttet
Oslo politidistrikt
OsloMet – storbyuniversitetet
Universitetet i Oslo

Vest
Forsvarets fellestjenester
Høgskulen på Vestlandet, Bergen
Skatt vest, avdeling Bergen
Universitetet i Bergen
Vest politidistrikt