TARIFF 2018: Informasjon i tilfelle konflikt i statlig sektor

Dersom meklingen ikke fører fram kan det bli streik i staten fra torsdag 24. mai. De av våre medlemmer som tas ut i første fase av en mulig streik, har fått beskjed om dette fra Unio onsdag 16. mai.

Tariff 2018

Beskjed sendes fra Unio per e-post og sms til det enkelte medlem.

Unio har varslet plassoppsigelse for alle statlige virksomheter. Dette er en formalitet, og det betyr ikke at din virksomhet er tatt ut i streik ennå. Hvilke virksomheter som omfattes av det første streikeuttaket blir offentliggjort seinere i dag.

Partene i lønnsoppgjøret i staten sitter i mekling, og meklingsfristen går ut onsdag 23. mai ved midnatt. Dersom meklingen ikke fører fram kan det bli streik fra torsdag 24. mai.

Meklingen foretas av Riksmekleren. Det som skjer i selve meklingen er en lukket prosess, og det er derfor svært lite vi kan informere om det som skjer der. Følg med i media når meklingsfristen nærmer seg!