TARIFF 2018: Enighet i KA-forhandlingene

Torsdag 25. oktober ble det oppnådd enighet mellom partene om ny hovedtariffavtale for organisasjoner i KA-området (arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter).

Article Image

Resultatet har en ramme på linje med avtalen som ble inngått for virksomheter i Den norske kirke og på linje med andre sammenlignbare sektorer i årets oppgjør.

Resultatet innebærer blant annet at det gis følgende sentrale tillegg med virkning fra 01.08.2018 til ansatte i kapittel 4:

 0 år2 år4 år6 år8 år10 år16 år
Gr 14 5004 5004 5004 5004 5004 5004 500
Gr 24 8004 8004 8004 8004 8004 8004 800
Gr 2B5 2005 2005 2005 2005 2005 2005 200
Gr 35 7005 5005 5005 5005 5006 8005 600
Gr 46 7006 7006 7006 7006 7006 7006 700
Gr 55 7005 7005 7005 7005 7005 7005 700

I tillegg gis for ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245 og 5199 et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2018 (med virkning fra 01.08.2018). Dette gjelder ikke for de som lokalt er knyttet til en bestemt lønnsgruppe 1 til 5, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.5.7.

Mer informasjon på KAs nettsider