TARIFF 2018: Derfor ble det brudd i staten

Unio ville beholde lønnstabellen med lønnstrinn, og sikre medlemmene økt kjøpekraft. Derfor ble det brudd i lønnsforhandlingene med staten.

Tariff 2018

Natt til søndag 29. april ble det brudd i lønnsforhandlingene i staten. Unio, LO Stat og YS Stat valgte å bryte forhandlingene, mens Akademikerne forhandler videre. Vi ba forhandlingslederen i Unio stat, Petter Aaslestad, forklare årsaken til bruddet.

Hvorfor valgte Unio å bryte forhandlingene?
– Avstanden mellom partene var rett og slett for stor til at vi kunne finne en forhandlingsløsning. Nå må vi få assistanse av riksmekleren, sier Aaslestad.

Hva gjorde at avstanden var så stor?
– For det første fordi staten ønsket å avskaffe både lønnstabellen og lønnstrinn. Det kunne ikke vi godta, fordi det er viktige mekanismer for å sikre en forutsigbar og rettferdig lønnsutvikling for våre medlemmer. For det andre kunne vi ikke godta den økonomiske profilen i statens tilbud. Det er avgjørende for oss å sikre kjøpekraften til våre medlemmer, og det blir vanskelig hvis en for liten andel av midlene fordeles sentralt.

Bruddet skjedde to dager før forhandlingsfristen gikk ut – hvorfor ikke prøve litt til?
– Vi hadde mottatt statens siste tilbud, og det tilbudet var det ikke mulig å gå videre med. Staten responderte ikke på våre krav, og vi kunne ikke godta at både lønnstabell og lønnstrinn ble fjernet.

Hva er prosessen videre nå?
– Meklingen starter allerede onsdag 2. mai, og meklingsfristen er onsdag 23. mai klokken 24.00. Hvis partene ikke har kommet til enighet da, blir det konflikt, avslutter Aaslestad.

Protokoll fra forhandlingene