TARIFF 2018: Brudd i forhandlingene i staten

– Avstanden mellom partene var for stor til at vi kunne finne en forhandlingsløsning. Nå må vi få assistanse av riksmekleren, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

– Staten har ikke imøtekommet oss på våre krav, samtidig som de legger opp til en svekkelse av dagens avtale, sier Petter Aaslestad.

Frist for å finne meklingsløsning er onsdag 23. mai klokken 24.00.

Her er bruddprotokollen.