Fagpolitiske foreninger

Fagpolitiske foreninger i Forskerforbundet arbeider med fagpolitiske spørsmål innenfor sine fagområder.

Enkeltmedlemmer kan velge å stå tilsluttet en fagpolitisk forening i tillegg til sitt ordinære medlemskap.

Forskerforbundets fagpolitiske foreninger

Aktuelle fagpolitiske foreninger for FF-medlemmer ved UiB: