Kontakt

Kontaktperson John-Wilhelm Flattun
Telefon 95021018
E-post john-wilhelm.flattun@uib.no

Om oss

FBF:

  • arbeider for å fremme utviklingen av gode bibliotek- og informasjonstjenester innen høyere utdanning og forskning
  • er høringsinstans vedrørende bibliotekfaglige spørsmål
  • arbeider for å samordne synspunkter vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for bibliotekfaglig ansatte i Forskerforbundet
  • arbeider for gode vilkår for bibliotek- og informasjonsutdanningene
  • arbeider for høy faglig standard i utøvelsen av bibliotekfaglige oppgaver

Historie

FBF har lange tradisjoner! Fra 1920 da vi het Norske Statsbibliotekarers Forening, via Norske Forskningsbibliotekarers Forening, Statsbibliotekargruppen og til dagens Forskerforbundets Bibliotekforening. Les mer i historikken 1920-1990, og også Frank Anthuns hilsen til oss på 75-årsdagen i 1995.