Representanter i råd og utvalg

Forskerforbundets representanter i råd og utvalg ved Politihøgskolen

Arbeidsmiljøutvalget (AMU):

Tine Holm (Avdeling for etter- og videreutdanning, EVU, Oslo)

Kjersti Dahlskås Urnes (Biblioteket, Oslo)

Tilsettingsrådet:

Gunnar Thomassen (Forskningsavdelingen, Oslo)

Omstillingsutvalget:

Lillis Rabbing (Bacheloravdelingen, Oslo)

Valgkomiteen

Inger Lise Aamodt (Bacheloravdelingen, Stavern)

Arne Nørstebø (Etter- og Videreutdanning, EVU, Oslo)