Lokallagets vedtekter

Lokallaget vårt har egne vedtekter: 

Lokallaget vedtekter