Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kalender

Oversikt over aktuelle konferanser, seminarer og møter. Tillitsvalgtkursene våre finner du i en egen kursoversikt på forsiden.

08.-09. desember 2021

Unio kongress (digital)

Unio-kongressen hvert tredje år vedtar overordnet Unio-politikk, og velger leder, nestledere og styre.

09. desember 2021

Free To Think 2021

A virtual symposium marking the release of SAR’s 2021 report tracing attacks on higher education communities around the world.

10. desember 2021

Free To Think 2021 – Norway Edition

Scholars at Risk Norway, SAIH, Forskerforbundet NTNU and DION invites you to a seminar in relation to the launch of the Free to Think Report 2021.

11. januar 2022

Kontaktkonferansen 2022

Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse for universitets- og høyskolesektoren.

04.-06. mai 2022

EARMA 2022

Årlig europeisk konferanse om forskningsledelse og forskningsadministrasjon.

16. mai 2022

World Education Support Personnel Day 2022

Education International markerer World Education Support Personnel Day – verdensdagen for støttepersonell i utdanning – 16. mai hvert år. EI Resolution on Education Support Personnel (2019)

19.-20. mai 2022

UHRs representantskap

Universitets- og høgskolerådet – møte i representantskapet.

05.-06. juli 2022

ETUCE Special Conference

ETUCE arrangerer annethvert år en konferanse for alle medlemsorganisasjoner.