Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Kalender

Oversikt over aktuelle konferanser, seminarer og møter. Tillitsvalgtkursene våre finner du i en egen kursoversikt på forsiden.

17. januar 2017

Kontaktkonferansen 2017

Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse for universitets- og høyskolesektoren.

19. januar 2017

Høring – Fagskolemeldingen

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen holder åpen høring om Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanning.

25.-26. januar 2017

Hovedstyremøte

Møte i Forskerforbundets hovedstyre.

14.-15. mars 2017

HERSC-møte

ETUCE Higher Education & Research Standing Committee

28.-29. mars 2017

Landsråd

Forskerforbundets Landsråd har sitt årlige møte.

06.-07. april 2017

EUA Annual Conference

European University Association arrangerer sin årskonferanse 2017 i Bergen.

26.-27. april 2017

Eurodoc Conference 2017

Open Science – Challenges and Opportunities for Early Career Researchers

07.-09. juni 2017

Nordisk møte

Årlig møte med Forskerforbundets nordiske søsterorganisasjoner.

14.-19. august 2017

Arendalsuka

Arendalsuka er en arena for uformelle møter mellom næringsliv og politikk.