Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Kalender

Oversikt over aktuelle konferanser, seminarer og møter. Tillitsvalgtkursene våre finner du i en egen kursoversikt på forsiden.

04. mai 2017

Høring – Humaniorameldingen

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen holder åpen høring om Meld. St. 25 (2016-2017) Humaniora i Norge.

01. juni 2017

Abelia Open

Abelias årskonferanse 2017.

07.-09. juni 2017

Nordisk møte

Årlig møte med Forskerforbundets nordiske søsterorganisasjoner.

12. juni 2017

Innspillskonferanse: Langtidsplanen

Kunnskapsdepartementet inviterer til innspillskonferanse i forbindelse med den forestående revideringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

13. juni 2017

Lanseringskonferanse: OECD-rapport

OECD overleverer sin rapport til kunnskapsministeren fra gjennomgangen av den norske politikken for forskning og høyere utdanning.

16. juni 2017

Årsmøte i FMK

Forskerforbundets fagpolitiske forening for museer og kulturminnevern arrangerer årsmøte.

14.-19. august 2017

Arendalsuka

Arendalsuka er en arena for uformelle møter mellom næringsliv og politikk.

11.-12. september 2017

HERSC-møte

ETUCE Higher Education & Research Standing Committee

12. oktober 2017

Statsbudsjett 2018

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 legges fram.

15.-16. november 2017

UHRs representantskap

Universitets- og høgskolerådet - møte i representantskapet.

23.-26. april 2018

Scholars at Risk

Scholars at Risk Network 2018 Global Congress arrangeres i Berlin.