Vilkår for medlemskap i Forskerforbundet

Følgende vilkår gjelder for medlemskap i Forskerforbundet:

Medlemskapet løper fram til du selv gir skriftlig beskjed om utmelding til Forskerforbundet sentralt. Dette kan du gjøre via Min side eller via e-post til minside@forskerforbundet.no 

Kontingent blir normalt trukket over lønn, og du har selv et ansvar for at du trekkes for riktig kontingent. Se våre kontingentsatser.

Ved utmelding vil kontingenttrekk bli stanset så snart dette er praktisk mulig. Som hovedregel vil kontingent bli trukket til og med måneden etter at utmeldingen er registrert hos oss.

Du må selv melde fra om bytte av arbeidssted og adresseendringer. Dette kan du gjøre via Min side, som du får tilgang til når innmeldingen er registrert hos oss.

Forskerforbundet organiserer ansatte i vitenskapelig, teknisk-administrativ eller annen faglig stilling som normalt krever høyere utdanning, og som jobber innen forskning og utvikling, høyere utdanning, museer og kulturminnevern eller offentlig forvaltning knyttet til forskning og høyere utdanning. Vi tilbyr også student- og pensjonistmedlemskap.

Ved bytte til et arbeidssted som faller utenfor Forskerforbundets virkeområde, vil ditt medlemskap opphøre.

Forskerforbundet har en obligatorisk grunnforsikring for alle medlemmer (livs-, uføre-, kritisk sykdoms- og ulykkesforsikring). Hvis du ikke ønsker å være med på denne, må du sende inn signert reservasjonserklæringsskjema. Om du reserverer deg mot forsikringen når du blir medlem, kreves det tilfredsstillende helseerklæring om du ønsker å bli med senere. Mer informasjon om dette kommer sammen med bekreftelsen på medlemskap.

Retningslinjene for personvern forklarer hvordan Forskerforbundet samler inn, behandler og sikrer personopplysningene dine.  Vår personvernerklæring finner du her.

Etter behandlet innmelding blir en bekreftelse sendt elektronisk til den e-postadressen du har oppgitt. Hvis du ikke mottar bekreftelse må du kontakte oss på minside@forskerforbundet.no.