Grunnforsikring

Når du melder deg inn i Forskerforbundet blir du automatisk med i grunnforsikringen såfremt du ikke har reservert deg.

Forsikringen består av en livsforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdomsforsikring og en ulykkesforsikring som dekker hele familien.

I e-posten du mottar etter innmelding vil det være en lenke som beskriver forsikringen mer detaljert. Har du spørsmål om forsikringen kan du ta kontakt med forsikringskontoret på tlf 23 11 35 78 eller e-post [email protected]

NB! Nye medlemmer blir automatisk meldt inn i forsikringen og trenger ikke levere egenerklæring om helse. Dersom du ikke ønsker grunnforsikringen, kan du reservere deg. Ta kontakt med forsikringskontoret for å få tilsendt et reservasjonserklæringsskjema. Om du reserverer deg mot forsikringen når du blir medlem, kreves det tilfredsstillende helseerklæring om du ønsker å bli med senere.  

Forsikringen koster kr 198,- per måned (kr 2.376,- per år) i 2024. Forsikringen betales sammen med kontingenten, enten via månedlig lønnstrekk eller via giro.

Studentmedlemmer omfattes ikke automatisk av forsikringen, men kan tegne den individuelt.