Kartlegginger – midlertidig ansatte arkeologers arbeidsforhold

Vår fagpolitiske forening for midlertidig ansatte arkeologer, MAARK, har gjennomført flere undersøkelser av denne gruppens arbeidsvilkår. Her finner du rapportene samlet.

Midlertidig ansatte arkeologers arbeidsvilkår anno 2019 (pdf) (03.02.20)

Midlertidig ansatte arkeologers arbeidsvilkår anno 2018 (pdf) (19.02.19)

Midlertidig ansatte arkeologers arbeidsvilkår anno 2017 (pdf) (23.02.18)

DISCO: På sporet av arkeologer i Norge – mennesker, arbeidsforhold og behov (Av Tine Schenck)

Nyhetssak: Kartlegging av midlertidig ansatte arkeologers arbeidsforhold (06.05.13)

Oppsummering av undersøkelsen for 2012 (pdf)

Midlertidig ansatte arkeologers arbeidsvilkår anno 2012 (del 2, pdf)

Midlertidig ansatte arkeologers arbeidsvilkår anno 2011 (del 1, pdf)

 

Se også www.maark.no