Kartlegging av midlertidig ansatte arkeologers arbeidsforhold

Fagpolitisk forening for midlertidig ansatte arkeologer, MAARK, har gjennomført en ny medlemsundersøkelse for å få tall på hvordan det står til med norske, midlertidig ansatte arkeologer.

Article Image

I 2011 utførte MAARK for første gang en slik medlemsundersøkelse. Resultatene var nedslående. Blant annet ble det tydelig at medlemmene opplever en svært høygradig midlertidighet med opptil 5 arbeidsgivere og 20 arbeidskontrakter i året. Det ble også avdekket at gjennomsnittlig lønnsnivå for en midlertidig ansatt arkeolog lå nær kr 70 000,- under gjennomsnittet for befolkningen i 2010.

På grunn av tallene som kom frem, ble det besluttet å gå videre med en ny undersøkelse i 2012, denne gangen med et fokus på reallønn og pensjonsnivå. I samme omgang ble det samlet inn nye tall på midlertidigheten i håp om å i framtiden kunne etablere årsstatistikker. Det ble også gjennomført både telefonintervjuer med tillitsvalgte og gruppeintervjuer med medlemmer for å belyse resultatene.

Nøkkeltall fra 2012-undersøkelsen

  • 68,4 % jobbet i staten i løpet av 2011, mot 63,6 % i 2010.
  • 31,5 % var i arbeid hele året, mot 21,7 % i 2010.
  • 89,6 % av respondentene var i feltarbeid i 2011.
  • 75,9 % av respondentene ønsket mer arkeologisk arbeid i 2011.

Relatert informasjon

Oppsummering av undersøkelsen for 2012 (pdf)

Midlertidig ansatte arkeologers arbeidsvilkår anno 2012 (del 2, pdf)

Midlertidig ansatte arkeologers arbeidsvilkår anno 2011 (del 1, pdf)