Kontakt

E-post maark@maark.no
Sosiale medier Facebook

Om oss

Tilleggskontingent til MAARK er kr. 350,- per år.
For studenter og arbeidsledige er kontingenten kr. 250,- per år.

Kontingenten til MAARK betaler du via giro som du får tilsendt fra Forskerforbundet hvert år.

Kontakt MAARK:

E-post: maark@maark.no