Type medlemskap

Pris

Ordinær kontingent

Ansatt i mer enn 50 % stilling

530 kr./mnd.

 

Redusert kontingent

Ansatt i 50 % stilling eller mindre

(55 % av ordinær kontingent)

287 kr./mnd.

 

 

Stipendiat, første års medlemskap

(25 % av ordinær kontingent)

133 kr./mnd.

 

Stipendiat, 2.–4. års medlemskap

(50 % av ordinær kontingent)

265 kr./mnd.

 

Stipendiat (medlem før 1. januar 2022)

(55 % av ordinær kontingent)

Kontingent trekkes månedlig via lønn. Det er også anledning til å betale via giro kvartalsvis.

287 kr./mnd.

 


 

Dobbeltmedlem

Kontingent betales via giro to ganger i året, kr. 840,- per halvår. Dobbeltmedlemmer betaler i tillegg ordinær kontingent til sin profesjonsforening.

140 kr./mnd.

 

 

Studentmedlem

Engangskontingent for hele studieperioden.
Gratis forsikring inkludert.

250 kr.


 

Ikke yrkesaktiv

(pensjonist, arbeidsledig, ulønnet permisjon)

Kontingent betales via en årlig giro på kr. 588,-. 

49 kr./mnd.

 

 

Grunnforsikring

Livs-, uføre-, kritisk sykdoms- og ulykkesforsikring – med reservasjonsrett

181 kr./mnd.