Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

In English

Kontingentsatser

Disse prisene gjelder for medlemskap i Forskerforbundet i 2018:

Type medlemskap

Pris per mnd.

Ordinær kontingent (ansatt i mer enn 50 % stilling)

462 kr.

Redusert kontingent (ansatt i 50 % stilling eller mindre)

251 kr.
Stipendiat (ansatt i stipendiatstilling)
251 kr.
Kontingent trekkes månedlig via lønn.
Det er også anledning til å betale via giro kvartalsvis.

 
Dobbeltmedlem *)
123 kr.
Kontingent betales via giro to ganger i året, kr. 714,- per halvår.
Dobbeltmedlemmer betaler i tillegg ordinær kontingent til sin profesjonsforening.

 
Studentmedlem *)
Gratis
Ikke-yrkesaktiv (pensjonist, arbeidsledig, ulønnet permisjon)
42 kr.
Kontingent betales via en årlig giro på kr. 504,-.   
Obligatorisk medlemsforsikring *)
154 kr.
Livs-, uføre-, ulykkes- og kritisk sykdomsforsikring
(med reservasjonsrett)
 

Kontingentsatser 2019–2021 ble vedtatt av representantskapet høsten 2018.

Dobbeltmedlemskap og kontingent

Det gjelder egne kontingentregler for medlemmer av følgende dobbeltmedlemskapsforeninger: Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Norske billedkunstnere, Norske kunsthåndverkere, Norske dansekunstnere og Forbundet frie fotografer. Les mer om dette her.

Fagpolitiske foreninger og kontingent

Medlemmer i Forskerforbundet kan velge å være med i en fagpolitisk forening i tillegg til sitt ordinære medlemskap. De fleste foreningene har en egen tilleggskontingent. Les mer om dette på foreningens side.

Skattefradrag for betalt fagforeningskontingent

For inntektsåret 2018 gis det skattefradrag for betalt fagforeningskontingent inntil
kr. 3 850,-.