Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

In English

Kontingentsatser

Disse prisene gjelder for medlemskap i Forskerforbundet i 2021:

Type medlemskap

Pris

Ordinær kontingent (ansatt i mer enn 50 % stilling)

498 kr. / mnd.

Redusert kontingent (ansatt i 50 % stilling eller mindre)

270 kr. / mnd.
Stipendiat (ansatt i stipendiatstilling)
270 kr. / mnd.
Kontingent trekkes månedlig via lønn.
Det er også anledning til å betale via giro kvartalsvis.

 
Dobbeltmedlem
132 kr. / mnd.
Kontingent betales via giro to ganger i året, kr. 792,- per halvår.
Dobbeltmedlemmer betaler i tillegg ordinær kontingent til sin profesjonsforening.

 
Studentmedlem
250 kr. (engangsbeløp)
Studentmedlemmer betaler kr. 250,- i engangskontingent for hele studieperioden. Gratis forsikring inkludert.
 
Ikke-yrkesaktiv (pensjonist, arbeidsledig, ulønnet permisjon)
46 kr. / mnd.
Kontingent betales via en årlig giro på kr. 552,-.   
Grunnforsikring
158 kr. / mnd.
Livs-, uføre-, kritisk sykdoms- og ulykkesforsikring – med reservasjonsrett  

Kontingentsatser 2022–2024 ble vedtatt av representantskapet høsten 2021.

Dobbeltmedlemskap og kontingent

Det er ulike måter å beregne kontingenten for dobbeltmedlemskap på. Les mer om dette her.

Fagpolitiske foreninger og kontingent

Medlemmer i Forskerforbundet kan velge å være med i en fagpolitisk forening i tillegg til sitt ordinære medlemskap. De fleste foreningene har en egen tilleggskontingent. Les mer om dette på foreningens side.

Skattefradrag for betalt fagforeningskontingent

For inntektsåret 2021 gis det skattefradrag for betalt fagforeningskontingent inntil kr. 3 850,-. For inntektsåret 2022 økes dette beløpet til kr. 5 800,-.