Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

In English

Kontingentsatser

Disse prisene gjelder for medlemskap i Forskerforbundet i 2022:

Type medlemskap

Pris

Ordinær kontingent (ansatt i mer enn 50 % stilling)

513 kr. / mnd.

Redusert kontingent (ansatt i halv stilling eller mindre) (55 % av ordinær kontingent)

278 kr. / mnd.
Stipendiat, første års medlemskap (25 % av ordinær kontingent)
128 kr. / mnd.
Stipendiat, 2.–4. års medlemskap (50 % av ordinær kontingent) 257 kr. / mnd.
Stipendiat (medlem før 1. januar 2022) (55 % av ordinær kontingent) 278 kr./mnd.
Kontingent trekkes månedlig via lønn.
Det er også anledning til å betale via giro kvartalsvis.

 
Dobbeltmedlem
136 kr. / mnd.
Kontingent betales via giro to ganger i året, kr. 816,- per halvår.
Dobbeltmedlemmer betaler i tillegg ordinær kontingent til sin profesjonsforening.

 
Studentmedlem
250 kr. (engangsbeløp)
Studentmedlemmer betaler kr. 250,- i engangskontingent for hele studieperioden. Gratis forsikring inkludert.
 
Ikke-yrkesaktiv (pensjonist, arbeidsledig, ulønnet permisjon)
47 kr. / mnd.
Kontingent betales via en årlig giro på kr. 564,-.   
Grunnforsikring
167 kr. / mnd.
Livs-, uføre-, kritisk sykdoms- og ulykkesforsikring – med reservasjonsrett  

Kontingentsatser 2022–2024 ble vedtatt av representantskapet høsten 2021.

Dobbeltmedlemskap og kontingent

Det er ulike måter å beregne kontingenten for dobbeltmedlemskap på. Les mer om dette her.

Fagpolitiske foreninger og kontingent

Medlemmer i Forskerforbundet kan velge å være med i en fagpolitisk forening i tillegg til sitt ordinære medlemskap. De fleste foreningene har en egen tilleggskontingent. Les mer om dette på foreningens side.

Skattefradrag for betalt fagforeningskontingent

For inntektsåret 2022 gis det skattefradrag for betalt fagforeningskontingent inntil kr. 5 800,-. For inntektsåret 2023 har regjeringen foreslått å øke dette beløpet til kr. 7 700,-.