Kontingentsatser 2022–2024

Forskerforbundets representantskap høsten 2021 vedtok kontingentsatser for Forskerforbundet i 2022, 2023 og 2024. Her finner du satsene som ble vedtatt:

Type medlemskap

2022

2023

2024

Ordinær kontingent (ansatt i mer enn 50 % stilling)

513 kr./mnd.

530 kr./mnd.

549 kr./mnd.

Redusert kontingent (ansatt i 50 % stilling eller mindre)

278 kr./mnd.

287 kr./mnd.

297 kr./mnd.

Stipendiat, første års medlemskap

(25 % av ordinær kontingent)

128 kr./mnd.

 

133 kr./mnd.

 

137 kr./mnd.

 

Stipendiat, 2.–4. års medlemskap

(50 % av ordinær kontingent)

257 kr./mnd.

 

265 kr./mnd.

 

275 kr./mnd.

 

Stipendiat (medlem før 1. januar 2022)

278 kr./mnd.

287 kr./mnd.

297 kr./mnd.

Dobbeltmedlem

136 kr./mnd.

140 kr./mnd.

145 kr./mnd.

Studentmedlem
(engangskontingent for hele studieperioden)

250 kr.
 

250 kr.
 

250 kr.
 

Ikke yrkesaktiv 
(pensjonist, arbeidsledig, ulønnet permisjon)

47 kr./mnd.
 

49 kr./mnd.
 

51 kr./mnd.
 

Grunnforsikring

167 kr./mnd.

181 kr./mnd.

198 kr./mnd.