Dobbeltmedlemskap og kontingent

Slik beregnes kontingenten for dobbeltmedlemskap (medlemskap både i Forskerforbundet og et profesjonsforbund):

Jordmorforeningen, Presteforeningen og Tannpleierforeningen

Du betaler vanlig kontingent til profesjonsforeningen, og en tilleggskontingent til Forskerforbundet.

For 2024 er tilleggskontingenten til Forskerforbundet kr. 145 per mnd. (faktureres med kr. 870,- per halvår).

NITO

Du betaler ordinær kontingent til Forskerforbundet, men ingen kontingent til NITO. Forskerforbundet overfører en andel av kontingenten din til NITO.

Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Radiografforbund

Du betaler vanlig kontingent til profesjonsforeningen, men ingen kontingent til Forskerforbundet. Din profesjonsforening dekker tilleggskontingenten.

Norske Billedkunstnere, Norske Dansekunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer

Du betaler vanlig kontingent til profesjonsforeningen, pluss 2/3 av ordinær kontingent til Forskerforbundet.

For 2024 er tilleggskontingenten til Forskerforbundet kr. 366 per mnd. (faktureres med kr. 2.196,- per halvår) / redusert kontingent kr. 198 per mnd. (faktureres med kr. 1.188,- per halvår) dersom du har mindre enn 50 % stilling.