Hvem kan bli medlem i Forskerforbundet?

«Medlemskap i Forskerforbundet er åpent for ansatte i vitenskapelig, teknisk-administrativ eller annen faglig stilling som normalt krever høyere utdanning og som jobber innen

  • forskning og utvikling
  • høyere utdanning
  • museer og kulturminnevern
  • offentlig forvaltning knyttet til forskning og høyere utdanning

Studenter kan også bli medlemmer, og arbeidstakere som går av med pensjon kan beholde medlemskapet.»

(Forskerforbundets vedtekter, § 2)

Utfyllende retningslinjer for medlemskap

Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt følgende utfyllende retningslinjer for medlemskap i Forskerforbundet:

  • Medlemmer som i perioder er uten arbeid, kan beholde sitt medlemskap.
  • Personer med tilknytning til sektoren (tidligere ansettelse i relevant stilling) kan bli medlemmer selv om de ikke har et ansettelsesforhold på innmeldingstidspunktet. Rett til bistand begrenser seg imidlertid til arbeidsforhold innenfor Forskerforbundets virkeområde. Disse betaler kontingent som ikke yrkesaktiv.
  • Medlemmer med midlertidig jobb utenfor Forskerforbundets virkeområde kan beholde sitt medlemskap. Rett til bistand begrenser seg imidlertid til arbeidsforhold innenfor Forskerforbundets virkeområde. Disse betaler kontingent som ikke yrkesaktiv.
  • Medlemmer i mer enn 50% stilling betaler ordinær kontingent.
  • Medlemmer i 50% stilling eller mindre betaler redusert kontingent.
  • Stipendiater i organisert doktorgradsprogram betaler redusert kontingent.

(vedtak HS-sak 75/2009)