Gjestemedlemskap

Forskerforbundet har avtaler om gjestemedlemskap med våre søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Irland, Canada og USA.

Avtalene sikrer medlemmer i Forskerforbundet som blir ansatt innen høyere utdanning og forskning i et av disse landene gratis gjestemedlemskap som gir rett til rådgivning om arbeidskontrakter og lønnsvilkår og til andre tjenester som ordinære medlemmer får. Tilsvarende får medlemmer av disse organisasjonene sine rettigheter ivaretatt av Forskerforbundet ved forskningsopphold i Norge.

Gjestemedlemskap er tidsbegrenset til maksimalt to år.

Ordningen med gratis gjestemedlemskap i Forskerforbundet gjelder også for forskere som er bosatt i Norge under Scholars at Risk-programmet.

Ta kontakt med medlemsservice for praktisk informasjon om registrering av gjestemedlemskap. Kontaktinformasjon til våre søsterorganisasjoner finner du på deres nettsider, se under.

Avtale er inngått med følgende organisasjoner: