Lønnsforhandling ved ansettelse

Det er den enkelte søker som forhandler lønn ved ansettelse. Utlysningsteksten er utgangspunktet for forhandlingene. I utlysningsteksten i offentlig sektor er det henvist til gjeldende tariffavtale og rammen/spennet som stillingen kan avlønnes i, dvs. minste og høyeste mulige innplassering. I privat sektor er praksisen mer varierende, og enkelte steder kan det i utlysningsteksten kun stå «lønn etter avtale».

Jobbintervjuet er ikke en forhandlingssituasjon, i og med at du foreløpig ikke er tilbudt stillingen. Men også under jobbintervjuet kan lønn bli et tema, så vi anbefaler deg å ha gjort deg en formening om ønsket lønnsnivå, i tilfelle du blir spurt om dette.

Forhandlingssituasjonen oppstår når du blir tilbudt jobben. Når arbeidsgiver ringer og tilbyr deg jobben, kan du informere om at du ønsker å snakke om betingelser på et eget møte eller på kontraktsmøtet, gitt at betingelser ikke har vært tema tidligere i prosessen.

Forberedelser

Før du forhandler lønn bør du gjøre deg kjent både med lønnsforholdene på virksomheten og lønnsforhold for tilsvarende stillinger andre steder. Forskerforbundets lønnsstatistikk gir deg en pekepinn på hva det er realistisk å forvente deg, kontakt Forskerforbundets lokale tillitsvalgte ved virksomheten for mer informasjon.

Du bør også gjøre deg opp en mening om din egen «markedsverdi». Har du andre jobbalternativer som ville vært bedre betalt? Fyller du alle kompetansekrav i utlysningsteksten? Det siste er i så tilfelle et godt argument for at du bør avlønnes i øverste del av ramme/spenn som stillingen er lyst ut i.

Hvordan fremme lønnskravet?

Hvilken strategi du skal velge avhenger av hvor sikker du er på at arbeidsgiver ønsker deg til stillingen, hvor interessert du er i å få stillingen og hvor viktig det er for deg å få høy lønn. Ditt forhandlingskort er at du kan takke nei til stillingen. Takker du ja til stillingen samtidig som du fremmer lønnskravet, så har du gitt fra deg ditt beste forhandlingskort. Men dersom du svarer at du ønsker stillingen, under forutsetning av at du får et bestemt lønnsnivå, må du være innstilt på at stillingen kan gå videre til neste på lista. Det beste er derfor om du har anledning til å få lønnskravet ditt vurdert før du svarer på om du tar imot stillingen.

Kravet bør helst komme fram i en dialog med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor at du fremmer kravet i et møte eller telefonsamtale. Fremmer du et krav er det en fordel om du kan få arbeidsgiver til å vurdere lønnskravet ditt før svarfristen er gått ut.

Betingelser som du forhandler om ved ansettelse kan i tillegg til lønn også omfatte dekking av flyttekostnader, avspaseringsordninger, mobiltelefon, hjemmekontor, kompetansehevingstiltak med mer. Husk at betingelsene skal nedfelles i skriftlig arbeidsavtale som undertegnes av både arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Arbeidsavtalen

Du har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av arbeidsforholdets varighet.

Les mer: Hva skal arbeidsavtalen inneholde?

Husk at dersom du er ansatt i staten har arbeidsgiver anledning til å vurdere din lønnsplassering, og justere den opp, inntil 12 måneder etter ansettelse, og i overgangen fra midlertidig til fast ansettelse. Dersom du ansettes i en annen virksomhet kan du be om å få inn en liknende formulering i din arbeidsavtale.