Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Pensjon

Nærmer du deg pensjonering? Lurer du på hvor mye pensjon du får og hvordan du kan sikre deg best mulig vilkår? Hvilke feller finnes? Vi har samlet nyttig informasjon om pensjon.

Dine samlede pensjonsrettigheter kan komme fra:

 • Folketrygden
 • Offentlig tjenestepensjon (OfTP)
 • Privat tjenestepensjon (OTP, obligatorisk tjenestepensjon)
 • Avtalefestet pensjon (AFP)
 • Individuelle/andre pensjonsordninger

(21.06.2019) Stortinget har vedtatt endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor). Lovendringene følger opp avtale inngått 3. mars 2018 mellom partene i arbeidslivet om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor.

 

Det er vedtatt nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning for personer født fra og med 1963. Opptjening etter de nye opptjeningsreglene skal skje fra 1. januar 2020.

(29.01.2019) Ny offentlig tjenestepensjon gjelder for alle offentlig ansatte som er født i 1963 og senere. Du får opptjening i den nye ordningen fra 2020. Opptjening før 2020 beregnes etter gamle regler. Alderspensjon til personer med særaldersgrense og alderspensjon til uføre skal avklares i en senere prosess.

  (06.03.2018) Partene i offentlig sektor er enige om en ny offentlig tjenestepensjon, som nå skal til uravstemning hos Forskerforbundets medlemmer. Forhandlingssjef Jorunn Solgaard oppsummerer her hva forslaget innebærer.

  (03.03.2018) Unio, LO, YS, Akademikerne, KS og Spekter inngikk lørdag 3. mars en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. Avtalen skal nå på uravstemning.

  Forskerforbundet har som mål å sikre medlemmene best mulig pensjonsvilkår, og mener at dagens pensjonsordning må utvikles og forbedres. Vi arbeider også for at ansatte i statlig sektor skal opprettholde pensjonsrettigheter og full opptjeningstid på 30 år i SPK når de tar jobb i privat sektor.

  Minpensjon.no er en nøytral og ikke-kommersiell portal som har til formål å gi deg en helhetlig oversikt over alderspensjon. Portalen er laget gjennom et samarbeid med blant andre NAV og Statens pensjonskasse. Her kan du finne svar på dine spørsmål om alderspensjon. Du kan også få hjelp til  konkret beregning av din pensjon og AFP.

  Pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011. Det nye pensjonssystemet innfører regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon i alderen 62 til 75 år. Det er også mulig å ta ut gradert pensjon, og å kombinere arbeid og pensjon fritt uten avkorting av pensjonen.

  Pensjonsreformen

  Pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011. Det nye pensjonssystemet innfører regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon i alderen 62 til 75 år. Det er også mulig å ta ut gradert pensjon, og å kombinere arbeid og pensjon fritt uten avkorting av pensjonen.

  Les mer: www.pensjonsreform.no

  www.pensjonsreform.no

  NAVs nettjeneste «Din pensjon» gir deg god oversikt over egen pensjon. Her kan du blant annet se opptjeningen din, beregne den framtidige alderspensjonen din, søke om pensjon elektronisk og få oversikt over utbetalingsdatoer. NAV har oversikt over opptjening i Folketrygden og de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon.

  SPK

  Statens pensjonskasse (SPK) er den største leverandøren av offentlig tjenestepensjon i Norge, og tilbyr i tillegg boliglån og forsikringsordninger. For statsansatte er medlemskap i SPK obligatorisk. Andre virksomheter med tilknytning til det offentlige, f.eks. statlige aksjeselskap, er med i SPK på frivillig basis.
  www.spk.no

  KLP

  Kommunal landspensjonskasse (KLP) leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte.
  www.klp.no

  Oslo Pensjonsforsikring er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. Selskapet tar hånd om pensjonsordningene innen kommunen.
  www.opf.no

  • Del denne siden: