Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Pensjon

Nærmer du deg pensjonering? Lurer du på hvor mye pensjon du får og hvordan du kan sikre deg best mulig vilkår? Hvilke feller finnes? Vi har samlet nyttig informasjon om pensjon.

Dine samlede pensjonsrettigheter kan komme fra:

  • Folketrygden
  • Offentlig tjenestepensjon (OfTP)
  • Privat tjenestepensjon (OTP, obligatorisk tjenestepensjon)
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Individuelle/andre pensjonsordninger

Forskerforbundet har som mål å sikre medlemmene best mulig pensjonsvilkår, og mener at dagens pensjonsordning må utvikles og forbedres. Pensjonssystemet er under press som følge av økt levealder og færre yrkesaktive bak hver alders­pensjonist. Dette gjør pensjon til et aktuelt tema i alle tariffområder, enten det er overgang til ny og eventuelt dårligere pensjonsordning eller forhandlinger om ny tjenestepensjon for offentlig sektor.

Minpensjon.no er en nøytral og ikke-kommersiell portal som har til formål å gi deg en helhetlig oversikt over alderspensjon. Portalen er laget gjennom et samarbeid med blant andre NAV og Statens pensjonskasse. Her kan du finne svar på dine spørsmål om alderspensjon. Du kan også få hjelp til  konkret beregning av din pensjon og AFP.

NAVs nettjeneste «Din pensjon» gir deg god oversikt over egen pensjon. Her kan du blant annet se opptjeningen din, beregne den framtidige alderspensjonen din, søke om pensjon elektronisk og få oversikt over utbetalingsdatoer. NAV har oversikt over opptjening i Folketrygden og de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon.

SPK

Statens pensjonskasse (SPK) er den største leverandøren av offentlig tjenestepensjon i Norge, og tilbyr i tillegg boliglån og forsikringsordninger. For statsansatte er medlemskap i SPK obligatorisk. Andre virksomheter med tilknytning til det offentlige, f.eks. statlige aksjeselskap, er med i SPK på frivillig basis.
www.spk.no

KLP

Kommunal landspensjonskasse (KLP) leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte.
www.klp.no

Oslo Pensjonsforsikring er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. Selskapet tar hånd om pensjonsordningene innen kommunen.
www.opf.no

  • Del denne siden: