Plan S – innspill til implementeringsplan

Vedlagt er Forskerforbundets innspill til implementeringsplan.

Vi viser samtidig til brev oversendt Kunnskapsdepartementet 1. februar 2019, med kopi Norges forskningsråd.

Forskerforbundets innspill til implementeringsplanen (pdf)

Brev til Kunnskapsdepartementet om konsekvensutredning av Plan S