HØRING OM FORSLAG TIL ENDRING I GJELDENDE FORSKRIFT OM OPPTAK TIL UNIVERSITETER OG HØYSKOLER - POLITIATTEST

Det vises til forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler som departementet har hatt på høring.

Forskerforbundet ble først etter høringsfristens utløp kjent med at forslaget hadde vært på høring. Det er meget beklagelig at forbundet ikke fikk forslaget til uttalelse, særlig siden forbundet i sin uttalelse om gjeldende opptaksforskrift som nylig ble fastsatt, nettopp ba departementet vurdere behov for å innføre politiattest ved opptak til helse- og sosialutdanninger. 

Forbundet legger derfor ved sin tidligere uttalelse om opptaksforskriften og ber departementet registrere denne som forbundets uttalelse i høringen om politiattest. I tråd med denne støtter forbundet at det innføres krav om politiattest ved opptak til de nevnte utdanningene. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Forskerforbundets uttalelse om opptaksforskriften (11.12.06)