(05.10.10) I forslaget til statsbudsjett for 2011 vil regjeringen opprette 2200 nye studieplasser fra høsten 2011, styrke FRIPRO med 60 mill kr og øke kapitalen i forskningsfondet med 3 mrd kr.

Bevilgningene til investeringer i forskningsinfrastruktur økes til 280 mill kr i 2011.

Småforsk-ordningen overføres fra Forskningsrådet til institusjonene og videreføres med de samme fordelingskriteriene som tidligere.

De samlede offentlige bevilgningene til forskning og utvikling (inkludert Skattefunn) i forslaget til statsbudsjett for 2011 er på ca 24,3 milliarder kroner, eller 0,94 % av BNP.

Les pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet:

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Prioriterer nyskapande forsking (05.10.10)

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Fleire studieplassar for å møte utdanningsbølgja (05.10.10)

Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon: Prop. 1 S (2010–2011)