(06.12.10) Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité foreslår en samlet basisbevilgning på 5 millioner kr i 2011 til Uni Rokkansenteret, Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning og NTNU Samfunnsforskning.

Det går fram av komiteens innstilling om statsbudsjettet for 2011, som ble avgitt torsdag 2. desember. Innstillingen skal vedtas i Stortinget torsdag 9. desember.

I regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i oktober, var ikke disse tre instituttene tatt inn. Men torsdag gikk et flertall i KUF-komiteen bestående av Ap, SV og Sp inn for at de tre sentrene skulle innlemmes i ordningen med statlig basisfinansiering fra 2011:

”Flertallet ber regjeringen om å disponere 5 mill. kroner innenfor rammen på post 57 til å finansiere basisbevilgningen til de tre samfunnsvitenskapelige instituttene i 2011.”

Les komiteens innstilling (Innst. 12 S, 2010-2011)