(13.05.11) Regjeringen foreslår i forslaget til revidert nasjonalbudsjett en engangsbevilgning på 30 millioner kroner til utstyr og rehabiliteringsprosjekter innfor universitets- og høyskolesektoren.

Statsråd for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland, viser til at særlig de eldre universitetene som forvalter bygningsmassen sin selv, har store utfordringer knyttet til større rehabiliteringsprosjekter.

Departementet vil komme tilbake med et forslag til hvordan disse midlene blir fordelt.

Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Alt om revidert nasjonalbudsjett 2011