(06.03.09) – Vi krever en kunnskapsmilliard for å styrke norsk høyere utdanning og forskning. Det er helt avgjørende for Norge som Kunnskapsnasjon at regjeringen tør å satse offensivt, sier åtte organisasjoner som har gått sammen om et felles krav om å satse på utdanning i budsjettet for 2010.

Kravet fremmes i forbindelse med Regjeringens budsjettkonferanse, som starter i helgen (8.–10. mars 2009).

En kunnskapsmilliard

For at Norge skal kunne oppnå målet om å utvikle seg til en kunnskapsnasjon, er høyere utdanning et avgjørende satsingsområde. Økt satsning på høyere utdanning og forskning kan gi oss ny kunnskap, forståelse og teknologi til å møte utfordringene vi står ovenfor, og slik være bedre forberedt på fremtiden. En satsning på forskning og høyere utdanning vil også være viktig for å utvikle nye næringsveier, noe som vil være spesielt viktig med tanke på at oljen en dag tar slutt.

Dessverre har ikke forsknings- og utdanningsinstitusjonene tilstrekkelig handlingsrom til en slik satsning. Hovedproblemet er at de mangler frie midler gjennom basisbevilgninger slik at institusjonene kan opprettholde det tilbudet og den kvaliteten de ønsker. Finanskrisen legger ytterligere press på utdanningsinstitusjonene. I et hardere arbeidsmarked vil flere søke seg til høyere utdanning, og institusjonene må gjøres i stand til å møte denne økningen.

En satsning på høyere utdanning og forskning gjennom en milliard i økte basisbevilgninger er derfor et Krav fra følgende organisasjoner for statsbudsjettet 2010.

Disse organisasjonene har til nå stilt seg bak kravet:

  • Studentenes Landsforbund, Øistein Svelle
  • Norsk Studentunion, Ingvild Reymert
  • Universitets- og høgskolerådet, Jarle Aarbakke
  • Forskerforbundet, Bjarne Hodne
  • HSH, Vibeke Madsen
  • Akademikerne, Knut Aarbakke
  • YS, Tore Eugen Kvalheim
  • Nettverk for private høgskoler, Vidar Haanes