(14.10.09) Forskerforbundet beklager sterkt at regjeringen i statsbudsjettet for 2010 ikke har fulgt opp løftene i Soria Moria II-erklæringen om reell vekst i basisbevilgningene til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.

Nye studieplasser som ikke er tilstrekkelig finansiert, vil gå ut over kvaliteten i forskning og høyere utdanning. Forskerforbundet ber institusjonene vurdere om det er forsvarlig å ta imot de nye studieplassene.

Uttalelse fra Representantskapsmøtet i Forskerforbundet 12.-13. oktober 2009.