Forskerforbundets koronaundersøkelse

Forskerforbundet gjennomførte høsten 2020 en omfattende undersøkelse blant medlemmer i universitets- og høyskolesektoren der vi stilte spørsmål om deres arbeidssituasjon under koronapandemien.

Article Image

Undersøkelsen ble sendt ut som en spørreundersøkelse til et stort utvalg (ca. 10 000) av Forskerforbundets medlemmer ved universiteter og høyskoler, både private og statlige (til sammen 37 institusjoner). Den ble gjort tilgjengelig på norsk og engelsk og sendt ut i medio oktober 2020, med avslutning 5. november. Det var 4 883 (49 prosent) som svarte. Resultatene fra undersøkelsen ble presentert på et webinar torsdag 7. januar.

Blant hovedfunnene i undersøkelsen er:

  • Vitenskapelig ansatte har brukt mye mer tid på undervisning, og mindre tid på forskning, i 2020.
  • Mye forskning og utviklingsarbeid er avbrutt eller forsinket.
  • Nesten alle stipendiater og postdoktorer er blitt forsinket, men få har fått tilstrekkelig forlengelse og støtte.
  • Halvparten av underviserne er ikke trygge på at studentene får god nok undervisning i den nye, digitale undervisningssituasjonen.
  • Mange ansatte har jobbet mye ekstra, men merarbeidet er i liten grad kompensert.

Les rapporten fra undersøkelsen (pdf)

Omtale av undersøkelsen

Forskerforbundet: Forskningen satt på vent (07.01.21)

Norsk forskning er i fare på grunn av pandemien – regjeringen må ta ansvar
Kronikk av Guro Elisabeth Lind (forskning.no 11.01.21)

Forskerforum: «Tårene er aldri langt unna. Merarbeidet pga. korona sliter oss ut.» (07.01.21)

Khrono: Flertallet mistrives, og de forsker mindre (07.01.21)

Universitetsavisa: Forskningen har lidd skade under pandemien (06.01.21)