Forskningen satt på vent

Over halvparten av de vitenskapelig ansatte har brukt mindre tid på FoU-arbeid enn vanlig høsten 2020. Det viser Forskerforbundets koronaundersøkelse.
– Kan få alvorlige konsekvenser for norsk forskning, mener Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Forskerforbundet gjennomførte i høst en omfattende koronaundersøkelse blant medlemmer i universitets- og høyskolesektoren. Resultatene ble presentert på et webinar torsdag 7. januar.

Blant hovedfunnene i undersøkelsen er:

  • Vitenskapelig ansatte har brukt mye mer tid på undervisning, og mindre tid på forskning, i 2020
  • Mye forskning og utviklingsarbeid er avbrutt eller forsinket
  • Nesten alle stipendiater og postdoktorer er blitt forsinket, men få har fått tilstrekkelig forlengelse og støtte
  • Halvparten av underviserne er ikke trygge på at studentene får god nok undervisning i den nye, digitale undervisningssituasjonen
  • Mange ansatte har jobbet mye ekstra, men merarbeidet er i liten grad kompensert

– Denne undersøkelsen viser hvordan korona rammer kjernevirksomheten til institusjonene. Selv om de ansatte prioriterer undervisning, er mange engstelige for studiekvaliteten. Og aller hardest går situasjonen ut over forskningen, til tross for en formidabel innsats fra de ansatte, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Hun mener det er et politisk ansvar å møte disse utfordringene.

 – Dette er ikke noe som kan løses ved hver enkelt virksomhet alene. Det er behov for ressurser til å verne om forskning og undervisning. En god start ville vært å stanse ostehøvelkuttene regjeringen har gjennomført syv år på rad, mener Lind.

Hun ber også statsråden om å få på plass en nasjonal ordning for forlengelse for stipendiater og postdoktorer.

– Jeg er svært bekymret for de unge forskerne, stipendiatene og post-docene. Mange av dem melder om store forsinkelser, men alt for få har fått den hjelpen de trenger. Dette er fremtidens forskere, som vi er helt avhengige av. Nå må det komme en enkel og ubryåkratisk løsning på bordet som gir dem forutsigbarhet, oppfordrer Lind.

Undersøkelsen kan leses her