Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vår lønnspolitikk

Forskerforbundet arbeider for at lønnsvilkårene skal være konkurransedyktige både nasjonalt og internasjonalt. Lønnsnivået skal gjenspeile medlemmenes kompetanse, ansvar og innsats.

Dette er en forutsetning for at forsknings- og kunnskapssektoren skal være attraktiv som karrierevei og for at den klarer å rekruttere og beholde de best kvalifiserte i konkurranse med alternative karrieremuligheter. Økt innsats skal være grunnlag for å oppnå lønnsøkning.

Grunnleggende i Forskerforbundets lønnspolitikk er at høyere utdanning skal lønne seg. Kollektive forhandlinger og kollektive avtaler er sentrale elementer i vår politikk.

Det overordnede målet med lønnsstrategien er å arbeide for å redusere lønnsforskjellen som eksisterer mellom våre medlemsgrupper og sammenlignbare grupper i offentlig sektor samt minske lønnsgapet til privat sektor.

Medlemmenes lønnsvilkår skal bedres gjennom fullt ut å kunne utnytte de mulighetene som ligger i de ulike sektorers lønnssystemer og forhandlingsordninger. Vi må også ta i bruk andre virkemidler, utenom de tradisjonelle forhandlingsordningene for å heve medlemmenes lønn.

Forskerforbundets lønnspolitikk bygger på tre elementer som gjennomsyrer alle sektorer:

  • Et generelt tillegg
  • Gruppetillegg eller generelle justeringer for grupper
  • Individuelle tillegg basert på en omforent lønnspolitikk

Les mer om vår lønnspolitikk i arbeidsprogrammet for perioden 2019–2021 og i lønnspolitisk strategi for 2017–2019.

  • Del denne siden: