Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vår lønnspolitikk

Våre medlemmer skal ha et lønnsnivå som gjenspeiler deres utdanning, kompetanse, ansvar og innsats. Forskerforbundet arbeider for at medlemmenes lønn skal være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt.

Dette er nødvendig for at forsknings- og kunnskapssektoren skal være attraktiv som karrierevei og for at den klarer å rekruttere, utvikle og beholde de best kvalifiserte og motiverte kunnskapsarbeiderne i konkurranse med alternative karrieremuligheter.

Grunnleggende i Forskerforbundets lønnspolitikk er at kompetanse skal lønne seg.

Det overordnede målet med lønnspolitikken er å oppnå høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for medlemmene. Medlemmenes lønnsvilkår skal bedres gjennom å utnytte mulighetene i lønnssystemene og forhandlingsordningene.

Forskerforbundets lønnspolitikk bygger på tre elementer som gjennomsyrer alle sektorer:

  • Et generelt tillegg
  • Gruppetillegg eller generelle justeringer for grupper
  • Individuelle tillegg basert på en omforent lønnspolitikk

Les mer om vår lønnspolitikk i arbeidsprogrammet for perioden 2022–2024 og i politikkdokumentet lønnspolitikk 20202022.

  • Del denne siden: