Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Vår lønnspolitikk

Forskerforbundets medlemmer skal ha et lønnsnivå som gjenspeiler deres kompetanse, ansvar og innsats.

Lønnsvilkårene skal være konkurransedyktige både nasjonalt og internasjonalt. Dette er en forutsetning for at sektoren skal være attraktiv som karrierevei og for at den skal klare å rekruttere og beholde de best kvalifiserte i konkurranse med alternative karrieremuligheter.

Lønnsutviklingen innen vår sektor i perioden 2013 til 2016 skal være bedre enn lønnsutviklingen for stillinger med sammenlignbar utdanning og kompetanse i offentlig sektor for øvrig. Forbundets grupper skal minimum opp på samme nivå som offentlig ansatte med tilsvarende utdanningsbakgrunn. Lønnsgapet i forhold til privat sektor skal minskes vesentlig og gjennom langsiktig arbeid fjernes helt.

Forskerforbundets hovedmål i perioden frem til 2016 er:

  • å lukke lønnsgapet til sammenlignbare stillinger i offentlig sektor

  • å redusere lønnsgapet til privat sektor

For å bedre lønnsvilkårene til Forskerforbundets medlemsgrupper, må det enkelte medlem og de tillitsvalgte lokalt og sentralt utnytte alle elementer i de tariffavtaler som foreligger i sektoren. Dette innebærer at man tar i bruk de muligheter det er for lønnsdannelse både sentralt og lokalt.

Gjennomsnittslønnen i de enkelte stillingene er basis for beregning av målene. Målene skal nås gjennom lønnsoppgjørene lokalt og sentralt, de virkemidlene vi ellers har etter lov- og avtaleverk samt ekstraordinære tiltak.

Les mer om vår lønnspolitikk i arbeidsprogrammet for perioden 2016–2018 og i lønnspolitisk strategi.

  • Del denne siden: